सुत्ने कोठामा फराकिलो ओछ्यान छ जुन अन्तरजातीय सम्भोगका लागि उपयुक्त छ