दुई केटीहरू भान्साकोठामा नग्न एक अर्कालाई कुरा गर्दैछन्