पहेंलो छाला भएको केटीले ओछ्यानमा गधाको आनन्द लिन्छ