साथीहरूसँगको पोकर रात एक पागल कट्टर नंगा नाचमा परिणत हुन्छ