Gal राम्रो छ किनभने उसले bf लाई आफ्नो शरीर संग सबै गर्न अनुमति दिन्छ