यस फिल्ममा एक हट बेबलाई उनको साथीले स्ट्र्याप लगाएर फसाएको छ