कडा सानो गधा संग गोरा उनको भिजेको बिल्ली चुदाई भइरहेको छ