दुइटा केटीहरू जो बिल्ली चाट्न मन पराउँछन् घाममा बाहिर काम गर्दै छन्