गोरा माया गर्छ जब उनको प्रेमिका उनको अनुहार मा बसेको छ