किशोरले आफ्नो मुट्ठी प्रयोग गरेर ठूलो बुबिड गोरो एन्जल विकीलाई सन्तुष्ट पार्छिन्