राम्रो र्याक भएको गोरोले आज उसले कसरी यौनसम्पर्क राखेको छ भनेर देखाउँदैछ