एक तातो एमेच्योर दुई ठूला साथीहरू द्वारा खेलेको उनको बिल्ली प्राप्त हुन्छ