केटाले कुकुरलाई देखाउँछ कि ऊ कति खराब छ र उसलाई सजाय हुनुपर्छ