विवाह एक बोरिंग कुरा हो तर भावी श्रीमानलाई धोका दिनु राम्रो छ