तीन राम्रा समलैंगिक साथीहरूले डबल हेडर कसरी प्रयोग गर्ने भनेर पत्ता लगाउँछन्