रेडहेडको बिल्लीले धेरै लिन सक्छ र उनी उसलाई सवार गर्न मन पराउँछन्