दुई केटी र एक केटा बाफयुक्त थ्रीसममा केहि तातो चीजहरू प्रदर्शन गर्दै छन्