यस POV दृश्यमा अलाना लेस नामको लामो कपाल भएको हट रमाइलो हुन्छ