आफ्नो कुकुरमा झुण्डिएको गोरा पछाडि झुकेर सवारी लिन्छ