कुकुरलाई माया गर्ने गोरोले आफ्नो पुच्ची भित्रको मालिस गरिरहेकी छिन्