राम्रो भिजेको योनी भएको गोरोले केही तीव्र मुट्ठीको अनुभव गरिरहेको छ